Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning

Hirschsprungs sjukdom & depression

Swedish national population-based study shows an increased risk of depression among patients with Hirschsprung disease

Barn med Hirschsprungs sjukdom behöver ofta operas som spädbarn och många har problem från tarmarna under resten av barndomen. Vi kan visa att de här barnen har högre risk för depression jämfört med friska kontroller.

Publicerad: 2019-04-15

Acta Paediatrica

Volume 108, Issue 10

Oct 2019

Pages 1867-1870

Medförfattare: Leila Amin, Tomas Wester och Anna Löf Granström