Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning

ADHD hos äldre är ett förbisett fenomen

Fallet »Nils« visar ett livsloppsperspektiv

ADHD är en prevalent funktionsnedsättning som ofta inte växer bort i vuxen ålder. Många äldre får kunskap om och förståelse för livslång neuropsykiatrisk sårbarhet när barn eller barnbarn med liknande problematik utreds och diagnostiseras.

Publicerad: 2019-02-01

Läkartidningen

6/2019,116:FFPW