Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning

ADHD & Hirschsprungs sjukdom

No increased risk of attention deficit hyperactivity disorders in patients with Hirschsprung disease

Barn med Hirschsprungs sjukdom behöver oftare än andra barn stöd i skolan trots att de har normal intelligens. I den här studien undrar vi om de också oftare har ADHD?

Publicerad: 2018-11-07

Journal of Pediatric Surgery

Volume 54, Issue 10

Oct 2019

Pages 2024-2027

Medförfattare: Anna Löf Granström och Tomas Wester