Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning Epidemiologi

Borderline & ADHD

Do borderline personality disorder and attention-deficit/hyperactivity disorder co-aggregate in families? A population-based study of 2 million Swedes

Hur kan det komma sig att emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS eller borderline) är så vanligt vid ADHD? Vi visar att det kan bero på att diagnoserna har gemensamma genetiska faktorer.

Publicerad: 2018-10-15

Molecular Psychiatry

Volume 26, Issue 1

January 2021

Pages 341–349

Medförfattare: Ralf Kuja-Halkola, Kristina Lind Juto, Christian Rück, Ana Pérez-Vigil, Johan Larsson, Clara Hellner, Niklas Långström, Predrag Petrovic, Paul Lichtenstein och Henrik Larsson