Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning

Sexuellt risktagande & prevention

Organizational readiness for development and implementation of alcohol and drug prevention at Swedish youth health clinics : A qualitative interview study

Hur hänger sexuellt risktagande ihop med bruk av alkohol och droger? Vi diskuterar möjligheter och hinder för att jobba preventivt genom svenska ungdomsmottagningar.

Publicerad: 2018-01-01

Medförfattare: Pia Kvillemo