Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning

Metylfenidat, ADHD & beroende

Methylphenidate doses in Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and comorbid substance use disorders

Det saknas tydlighet kring läkemedel när någon har både ADHD och beroende. I den här studien visar vi att personer med samsjuklighet har 40% högre dos av ADHD-medicin än någon med ADHD utan beroende, men också att det verkar vara säkert på lång sikt även i den här gruppen.

Publicerad: 2017-09-19

European Nueropsychopharmacology

Volume 27, Issue 11

November 2017

Pages 1144-1152

Medförfattare: Lena Brandt, Brian D'Onofrio, Henrik Larsson och Johan Franck