Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning

Fotboll & alkohol

Public opinion on alcohol consumption and intoxication at Swedish professional football events

Varför är alkohol en så självklar del av våra allsvenska fotbollsmatcher? Vi visar att det trots allt finns starkt folkligt stöd för att begränsa alkoholförsäljning och berusning på större fotbollsmatcher.

Publicerad: 2017-05-08

Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy

Volume 12, Issue 1, Article 21

Maj 2017

Medförfattare: Natalie Durbeej, Tobias H Elgán och Johanna Gripenberg