Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning

ADHD & beroende

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Risk for Substance Use Disorders in Relatives

Vad förklarar den stora samsjukligheten mellan ADHD och beroende? I den här stora registerstudien föreslår vi att det kan bero på gemensamma genetiska faktorer.

Publicerad: 2014-10-22

Biological Psychiatry

Volume 77, Issue 10

May 2015

Pages 880-886

Medförfattare: Qi Chen, Johan Franck, Paul Lichtenstein och Henrik Larsson