Lotta Borg Skoglund

Publikationer, aktuellt och i pipeline

Forskning

Utandningsprov för drogtest

Clinical trial of a new technique for drugs of abuse testing: a new possible sampling technique

Kan en utandning ersätta ett urin- och blodprov? Vi visade att deltagarna föredrog det här sättet att lämna prov för alkohol och droger som dessutom var ett både praktiskt och säkert alternativ.

Publicerad: 2014-09-26

Journal of Substance Use & Addiction Treatment

Volume 48, Issue 1

January 2015

Pages 132-136

Medförfattare: Ulric Hermansson och Olof Beck